historia

 

 Nasz kościerski „Dom Dziecka” ma już ponad 21 lat. Od 2013 roku rozpoczął kolejny etap swojej działalności. Fundamentem powstania nowej struktury był Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy „Wesoła Gromadka” powołany do życia w styczniu 2008 roku. Zespół funkcjonował jako całodobowa wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza w postaci 5, a następnie 4 zespołów wychowawczych (rodzynkowych). Od stycznia powstały 3 niezależne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze pod jedną strukturą - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4/4.Historię Zespołu „Wesoła Gromadka” poprzedziła działalność opiekuńcza w postaci powołania do życia w 1991 roku – dokładnie 28 października  pierwszej grupy dzieci, które znalazły tutaj dom. W Bursie Szkolnictwa Zawodowego utworzono  w wydzielonej części Internatu grupę wychowawczą dla dzieci kierowanych przez Sąd Rodzinny w celu zabezpieczania im całodobowej opieki. Od tego też czasu datują się początki „Domu Dziecka”. Wydzielona Grupa składała się na początku z 12 dzieci i sukcesywnie przez następne lata zwiększała się nawet dochodząc w pewnych czasie do sześćdziesięciu paru dzieci. Na początku opiekę nad dziećmi przejęło 6 wychowawców, pracowników Bursy. Wspólne prysznice w piwnicy, jedna kuchnia i stołówka, pokoje, wymagające dostosowania do potrzeb, ich wyposażenie oraz  wiele innych działań, stały się w tym czasie  niemałym wyzwanie zarówno dla ówczesnego dyrektora jak też wychowawców, którzy to dobrowolnie z dużym zaangażowaniem podejmowali się trudnej i nieznanej dla nich pracy.  Po czterech latach działalności, 04 września 1995 roku Kuratorium Oświaty powołało do życia Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy w skład którego wchodziły: Dom Dziecka oraz Bursa Szkolnictwa Zawodowego. Od 1995 do 2001 roku Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy funkcjonował w strukturach Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast w 2001 roku Dom Dziecka jako całodobowa placówka została przeniesiona do struktur sytemu pomocy społecznej. W historii „Domu” godną podkreślenia jest data 1 września 2005 roku. W tym czasie została powołana do życia Grupa Usamodzielnienia, która mimo zawieszenia w strukturach placówki stała się autonomiczną grupą wychowawczą dla dzieci starszych. Był to na ten czas bardzo innowacyjny program wychowawczy. Grupa ta miała w założeniu przygotowanie dzieci do dorosłego życia. Program wychowawczy tej grupy został wykorzystany po przedstawieniu go na Ogólnokrajowej Konferencji ”Waplewo 2007” jako jeden z nielicznych wzorów do naśladowania, przedstawiający innowacyjne, nowatorskie rozwiązania prowadzonych przemian placówek opiekuńczo-wychowawczych w całym kraju.

W  marcu 2007 roku Uchwałą Rady Powiatu „Dom Dziecka” rozpoczął funkcjonowanie jako oddzielna jednostka pomocy społecznej samorządu powiatowego. W tym samym czasie  Placówka była w trakcie realizacji działań związanych z dostosowaniem wymogów opieki i wychowania do obowiązujących przepisów. Standaryzację Placówki  udało się osiągnąć pod koniec 2010 roku, kiedy już funkcjonował  Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy „Wesoła Gromadka”.

Dzisiejsze oblicze Placówek, warunki mieszkaniowe i charakter pracy w nowym kształcie mało przypomina ten Dom  sprzed  21 lat, lecz klimat, zaangażowanie pracowników w pracę na rzecz  dzieci w dalszym ciągu jest niezmienne, pełne oddania i nakierowane na indywidualizm dziecka, co zawsze różniło kościerską  placówkę.

Nasza praca nakierowana jest na rzecz środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym, jesteśmy często narażeni na słowa krytyki, lecz jesteśmy tego świadomi i jest to wpisane w nasz zawód. W zamian czerpiemy natomiast satysfakcję z  oznak sympatii i życzliwości również od byłych wychowanków, co jest wyrazem uznania naszej pracy. Stabilność i efektywność pracy opiekuńczo – wychowawczej jest zasługą wszystkich pracowników, zarówno tych obecnych  jak też byłych. Placówki w obecnej strukturze mogą liczyć na wiele przyjaźni i życzliwości wielu prywatnych osób, instytucji, sponsorów i organizacji - Przyjaciół, którzy wspierają naszą działalność.

Placówki realizując zadania, zapewniają dzieciom kierowanym przez Sąd czasową lub stałą opiekę i wychowanie  oraz pomagają w procesie usamodzielnienia.  Praca wychowawców to długofalowe podejmowane działania związane z wyrównywaniem u dzieci deficytów w nauce, jak też nauka nawiązywania przez naszych podopiecznych prawidłowych relacji interpersonalnych, pomoc w umacnianiu wiary we własne siły, kształtowanie umiejętności związanych z wykonywaniem czynności samoobsługowych, przyrządzaniem posiłków, prania, sprzątania. Jest to także nauka gospodarowania budżetem domowym, czy pomoc w nabywaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Tak było 21 lat temu i tak jest dzisiaj.

PRZYJACIELE
DARCZYŃCY
ZAPRASZAMY

BIP

Stowarzyszenie

Powiat Kościerski

PCPR