Nasze programy do pobrania

 1.Programy profilaktyczne :

         "MAMA "              " Seksualność w życiu"         

 

Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny

 

2.Programy terapeutyczne:

"Jestem silny bez używek"       "Terapia pedagogiczna"          " Zajęcia rewalidacyjne"    

Regulamin organizacyjny           Regulamin organizacyjny           Regulamin organizacyjny  

"Zajęcia socjoterapeutyczne"

   Regulamin organizacyjny

3.Programy prorodzinne:

         "Współpraca z rodziną"                "   Rodzic  "                  "  Klub rodzica"

                Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny

 

 

4.Program pomocy w zakresie nauki samodzielności

 Regulamin organizacyjny

 

PRZYJACIELE
DARCZYŃCY
ZAPRASZAMY

BIP

Stowarzyszenie

Powiat Kościerski

PCPR