Placówka nr 3 - Informacja

Placówka  Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 znajduje się w strukturze Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie i mieści się w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4/8. Powstała 1 stycznia 2013 r. a jej filary pracy oparte są na zasadach powstałej w 2005 roku Grupie Usamodzielnienia. Posiada 12 miejsc socjalizacyjnych i jest koedukacyjna.

Pracujemy ze sobą i uczymy się od siebie. Staramy się być rodziną z większymi lub mniejszymi sukcesami. Wspólnie gotujemy posiłki i je spożywamy, aby uczyć się gospodarności corocznie bierzemy udział w wykopkach, chodzimy do kina i na basen, urządzamy i bierzemy udział w uroczystościach, organizujemy wyjazdy integracyjne, a siedmioosobowa kadra pedagogiczna pilnuje osiągnięć szkolnych i aby niczego nie brakowało. Nie posiadamy Pani kucharki, tak więc uczymy się gotować i robić zakupy już na wstępie samodzielności. Wspólnymi siłami staramy się, aby wspólne życie było łatwiejsze dla nas wszystkich.    

- Galeria

PRZYJACIELE
DARCZYŃCY
ZAPRASZAMY

BIP

Stowarzyszenie

Powiat Kościerski

PCPR